Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MatrixDiag

#include <array_ops.h>

Zwraca zestawiony diagonalny tensor z podanymi grupowymi wartościami przekątnymi.

streszczenie

Biorąc pod uwagę diagonal , ta operacja zwraca tensor z diagonal i wszystkim innym wypełnionym zerami. Przekątną oblicza się w następujący sposób:

Załóżmy, że diagonal ma k wymiarów [I, J, K, ..., N] , to wynikiem jest tensor rzędu k+1 o wymiarach [I, J, K, ..., N, N] `gdzie:

output[i, j, k, ..., m, n] = 1{m=n} * diagonal[i, j, k, ..., n] .

Na przykład:

# 'diagonal' is [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]]

and diagonal.shape = (2, 4)

tf.matrix_diag(diagonal) ==> [[[1, 0, 0, 0]
                   [0, 2, 0, 0]
                   [0, 0, 3, 0]
                   [0, 0, 0, 4]],
                  [[5, 0, 0, 0]
                   [0, 6, 0, 0]
                   [0, 0, 7, 0]
                   [0, 0, 0, 8]]]

which has shape (2, 4, 4)

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • przekątna: stopień k , gdzie k >= 1 .

Zwroty:

 • Output : Stopień k+1 , przy output.shape = diagonal.shape + [diagonal.shape[-1]] .

Konstruktorzy i niszczyciele

MatrixDiag (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input diagonal)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

MatrixDiag

 MatrixDiag(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input diagonal
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const