przepływ tensorowy:: ops:: MaxPoolGradGradWithArgmax

#include <nn_ops.h>

Oblicza gradienty drugiego rzędu funkcji maxpooling.

Streszczenie

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • wejście: oryginalne wejście.
 • grad: 4-D z kształtem [batch, height, width, channels] . Gradienty są wprowadzane na wejściu max_pool .
 • argmax: Wskaźniki maksymalnych wartości wybranych dla każdego wyjścia max_pool .
 • ksize: Rozmiar okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • kroki: krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • dopełnienie: typ algorytmu dopełniania, który ma zostać użyty.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • include_batch_in_index: Czy uwzględnić wymiar wsadowy w spłaszczonym indeksie argmax .

Zwroty:

 • Output : Gradienty gradientów zapisane na wejściu max_pool .

Konstruktory i destruktory

MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

IncludeBatchInIndex (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: MaxPoolGradGradWithArgmax:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla MaxPoolGradGradWithArgmax .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

UwzględnijBatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)