przepływ tensorowy:: ops:: MaxPoolV2

#include <nn_ops.h>

Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.

Streszczenie

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • wejście: wejście 4-D do łączenia.
 • ksize: Rozmiar okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • kroki: krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • dopełnienie: typ algorytmu dopełniania, który ma zostać użyty.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • data_format: Określ format danych wejściowych i wyjściowych. Przy domyślnym formacie „NHWC” dane są przechowywane w kolejności: [partia, wysokość_in, szerokość_szerokość, liczba_kanałów]. Alternatywnie formatem może być „NCHW”, a kolejność przechowywania danych to: [partia, kanały_w, wysokość_w, szerokość_w.].

Zwroty:

 • Output : maksymalny łączony tensor wyjściowy.

Konstruktory i destruktory

MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: MaxPoolV2:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla MaxPoolV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolV2::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)