Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2

#include <nn_ops.h>

Wykonuje maksymalne buforowanie na wejściu.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: wejście 4-D do zakończenia puli.
 • ksize: rozmiar okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • kroki: krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • data_format: Określ format danych wejściowych i wyjściowych. W domyślnym formacie „NHWC” dane są przechowywane w kolejności: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Alternatywnie, format mógłby być „NCHW”, kolejność przechowywania danych: [batch, in_channels, in_height, in_width].

Zwroty:

 • Output : maksymalny tensor wyjściowy w puli.

Konstruktorzy i niszczyciele

MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolV2::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

DataFormat (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: MaxPoolV2 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MaxPoolV2 .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolV2::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Format danych

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)