Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax

#include <nn_ops.h>

Wykonuje maksymalne pule na wejściu i wyprowadza zarówno maksymalne wartości, jak i indeksy.

streszczenie

Indeksy w argmax są spłaszczane, tak że maksymalna wartość na pozycji [b, y, x, c] staje się spłaszczona. Indeks: (y * width + x) * channels + c jeśli include_batch_in_index ma wartość False; ((b * height + y) * width + x) * channels + c jeśli parametr include_batch_in_index ma wartość True.

Zwrócone indeksy są zawsze w [0, height) x [0, width) przed spłaszczeniem, nawet jeśli występuje wypełnienie, a matematycznie poprawna odpowiedź jest na zewnątrz (ujemna lub zbyt duża). Jest to błąd, ale trudno jest go naprawić w bezpieczny sposób, zgodny z poprzednimi wersjami, zwłaszcza ze względu na spłaszczenie.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: 4-D z kształtem [batch, height, width, channels] . Wejście do puli.
 • ksize: rozmiar okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • kroki: krok przesuwanego okna dla każdego wymiaru tensora wejściowego.
 • padding: typ algorytmu dopełniania, który ma być używany.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • include_batch_in_index: czy uwzględnić wymiar partii w spłaszczonym indeksie argmax .

Zwroty:

 • Output wyjściowe: maksymalny tensor wyjściowy w puli.
 • Output argmax: 4-D. Spłaszczone indeksy maksymalnych wartości wybranych dla każdego wyjścia.

Konstruktorzy i niszczyciele

MaxPoolWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolWithArgmax::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

argmax
operation
output

Publiczne funkcje statyczne

IncludeBatchInIndex (bool x)
Targmax (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: MaxPoolWithArgmax :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla MaxPoolWithArgmax .

Atrybuty publiczne

argmax

::tensorflow::Output argmax

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

MaxPoolWithArgmax

 MaxPoolWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolWithArgmax

 MaxPoolWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolWithArgmax::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

IncludeBatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)

Targmax

Attrs Targmax(
 DataType x
)