Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: MergeSummary

#include <logging_ops.h>

Łączy podsumowania.

streszczenie

Ta operacja tworzy bufor protokołu „Summary” , który zawiera sumę wszystkich wartości w wejściowych podsumowaniach.

Po uruchomieniu Op zgłasza błąd InvalidArgument jeśli wiele wartości w podsumowaniach do scalenia używa tego samego tagu.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • dane wejściowe: mogą mieć dowolny kształt. Każdy musi zawierać zserializowane bufory protokołu Summary .

Zwroty:

  • Output : skalarne. Szeregowany bufor protokołu Summary .

Konstruktorzy i niszczyciele

MergeSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Atrybuty publiczne

operation
summary

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

streszczenie

::tensorflow::Output summary

Funkcje publiczne

MergeSummary

 MergeSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const