Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Punkty kontrolne MergeV2

#include <io_ops.h>

Specyficzny dla formatu V2: łączy pliki metadanych podzielonych na fragmenty punktów kontrolnych.

Streszczenie

The

wynikiem jest jeden logiczny punkt kontrolny, z jednym fizycznym plikiem metadanych i plikami danych o zmienionych nazwach.

Przeznaczony do „grupowania” wielu punktów kontrolnych w konfiguracji podzielonego punktu kontrolnego.

Jeśli delete_old_dirs ma wartość true, próbuje rekursywnie usuwać nazwę dir każdej ścieżki w wejściowych przedrostkach punktów kontrolnych. Jest to przydatne, gdy te ścieżki nie są lokalizacjami tymczasowymi skierowanymi do użytkownika.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • checkpoint_prefixes: przedrostki punktów kontrolnych V2 do scalenia.
 • prefiks_docelowy: skalarny. Pożądany prefiks końcowy. Może być taki sam jak jeden z checkpoint_prefixes.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • delete_old_dirs: patrz wyżej.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

MergeV2Checkpoints (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input checkpoint_prefixes, :: tensorflow::Input destination_prefix)
MergeV2Checkpoints (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input checkpoint_prefixes, :: tensorflow::Input destination_prefix, const MergeV2Checkpoints::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

DeleteOldDirs (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: MergeV2Checkpoints:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla MergeV2Checkpoints .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Punkty kontrolne MergeV2

 MergeV2Checkpoints(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input checkpoint_prefixes,
 ::tensorflow::Input destination_prefix
)

Punkty kontrolne MergeV2

 MergeV2Checkpoints(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input checkpoint_prefixes,
 ::tensorflow::Input destination_prefix,
 const MergeV2Checkpoints::Attrs & attrs
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

UsuńOldDirs

Attrs DeleteOldDirs(
 bool x
)