przepływ tensorowy:: ops:: Zwielokrotniać

#include <math_ops.h>

Zwraca x * y elementarnie.

Streszczenie

UWAGA : Multiply obsługuje nadawanie. Więcej o transmisji tutaj

Argumenty:

Zwroty:

Skróty:

  • Muł

Konstruktory i destruktory

Multiply (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Atrybuty publiczne

operation
z

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Funkcje publiczne

Zwielokrotniać

 Multiply(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const