Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: NthElement

#include <nn_ops.h>

Znajduje wartości statystyki n rzędu dla ostatniego wymiaru.

streszczenie

Jeśli wejście jest wektorem (rank-1), znajduje wpisy, które są n-tą najmniejszą wartością w wektorze i wyprowadza ich wartości jako tensor skalarny.

W przypadku macierzy (względnie danych wejściowych o wyższej randze) oblicza wpisy, które są n-tą najmniejszą wartością w każdym wierszu (lub wektorze wzdłuż ostatniego wymiaru). Tak więc

values.shape = input.shape[:-1]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: 1-D lub większe z ostatnim wymiarem co najmniej n+1 .
 • n: 0-D. Położenie posortowanego wektora do wybrania wzdłuż ostatniego wymiaru (wzdłuż każdego wiersza w przypadku macierzy). Prawidłowy zakres n to [0, input.shape[:-1])

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • odwrotna: Po ustawieniu na True znajdź n-tą największą wartość w wektorze i odwrotnie.

Zwroty:

 • Output : the n -ty statystyka porządek wzdłuż każdego ostatniego plasterka wymiarowej.

Konstruktorzy i niszczyciele

NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n)
NthElement (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input n, const NthElement::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
values

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Reverse (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: NthElement :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla NthElement .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wartości

::tensorflow::Output values

Funkcje publiczne

NthElement

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n
)

NthElement

 NthElement(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input n,
 const NthElement::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Odwrócić

Attrs Reverse(
 bool x
)