Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: OrderedMapClear

#include <data_flow_ops.h>

Op usuwa wszystkie elementy w podstawowym kontenerze.

streszczenie

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapClear::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: OrderedMapClear :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla OrderedMapClear .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

OrderedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapClear

 OrderedMapClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const OrderedMapClear::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
  StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)