Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: PreventGradient

#include <array_ops.h>

Operacja dotycząca tożsamości, która wywołuje błąd, jeśli zażądano gradientu.

streszczenie

Po wykonaniu na wykresie operacja ta wyprowadza swój tensor wejściowy w takiej postaci, w jakiej jest.

Podczas budowania operacji do obliczania gradientów system gradientu TensorFlow zwróci błąd podczas próby wyszukania gradientu tej operacji, ponieważ żaden gradient nie może być nigdy zarejestrowany dla tej funkcji. Ta opcja istnieje, aby zapobiec dyskretnemu zwracaniu przez subtelne błędy niezaimplementowanych gradientów w niektórych przypadkach narożnych.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: dowolny tensor.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • komunikat: zostanie wyświetlony w błędzie, gdy ktoś spróbuje odróżnić tę operację.

Zwroty:

  • Output : ten sam tensor wejściowy.

Konstruktorzy i niszczyciele

PreventGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
PreventGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const PreventGradient::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Message (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: PreventGradient :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla PreventGradient .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

PreventGradient

 PreventGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

PreventGradient

 PreventGradient(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const PreventGradient::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Wiadomość

Attrs Message(
  StringPiece x
)