Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Kolejka priorytetowa

#include <data_flow_ops.h>

Kolejka, która tworzy elementy posortowane według pierwszej wartości składnika.

streszczenie

Zauważ, że PriorityQueue wymaga, aby pierwszy składnik dowolnego elementu był skalarnym int64, oprócz innych elementów zadeklarowanych przez component_types. Dlatego wszystkie wywołania Enqueue i EnqueueMany (odpowiednio Dequeue i DequeueMany) na PriorityQueue będą wymagały (odpowiednio wyjścia) jednego dodatkowego wpisu na ich listach wejściowych (odpowiednio wyjściowych).

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształty: kształt każdego składnika w wartości. Długość tego atrybutu musi być równa 0 lub taka sama jak długość component_types. Jeśli długość tego atrybutu jest równa 0, kształty elementów kolejki nie są ograniczone i tylko jeden element może być usuwany z kolejki na raz.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • typ_komponentu: typ każdego komponentu w wartości.
 • pojemność: górna granica liczby elementów w tej kolejce. Liczby ujemne oznaczają brak ograniczeń.
 • kontener: Jeśli niepusty, ta kolejka jest umieszczana w danym kontenerze. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: jeśli nie jest pusta, ta kolejka będzie udostępniana pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

PriorityQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes)
PriorityQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes, const PriorityQueue::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

handle
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
ComponentTypes (const DataTypeSlice & x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: PriorityQueue :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla PriorityQueue .

Atrybuty publiczne

uchwyt

::tensorflow::Output handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Kolejka priorytetowa

 PriorityQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes
)

Kolejka priorytetowa

 PriorityQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & shapes,
 const PriorityQueue::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

ComponentTypes

Attrs ComponentTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)