przepływ tensorowy:: ops:: Szturchać

#include <math_ops.h>

Oblicza iloczyn elementów według wymiarów tensora.

Streszczenie

Zmniejsza input wzdłuż wymiarów podanych w axis . O ile keep_dims nie ma wartości true, stopień tensora jest zmniejszany o 1 dla każdego wpisu w axis . Jeśli keep_dims ma wartość true, zmniejszone wymiary zostaną zachowane z długością 1.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • dane wejściowe: tensor redukcji.
 • oś: Wymiary do zmniejszenia. Musi należeć do zakresu [-rank(input), rank(input)) .

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • keep_dims: Jeśli ma wartość true, zachowaj zmniejszone wymiary o długości 1.

Zwroty:

Skróty:

 • ZmniejszProd

Konstruktory i destruktory

Prod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
Prod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const Prod::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: Prod:: Atrybuty

Opcjonalne narzędzia ustawiające atrybuty dla Prod .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Szturchać

 Prod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

Szturchać

 Prod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Prod::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)