Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6

#include <nn_ops.h>

Oblicza skwantyzowaną rektyfikowaną liniową 6: min(max(features, 0), 6)

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • min_features: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najniższą skwantyzowaną wartość.
 • max_features: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najwyższą skwantyzowaną wartość.

Zwroty:

 • Aktywacje Output : Ma taki sam kształt wyjścia jak „funkcje”.
 • Output min_activations: wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najniższą skwantowaną wartość.
 • Output max_activations: Wartość zmiennoprzecinkowa reprezentowana przez najwyższą skwantowaną wartość.

Konstruktorzy i niszczyciele

QuantizedRelu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedRelu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedRelu6::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

activations
max_activations
min_activations
operation

Publiczne funkcje statyczne

OutType (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QuantizedRelu6 :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QuantizedRelu6 .

Atrybuty publiczne

aktywacje

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

QuantizedRelu6

 QuantizedRelu6(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedRelu6

 QuantizedRelu6(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedRelu6::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)