Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: QueueClose

#include <data_flow_ops.h>

Zamyka podaną kolejkę.

streszczenie

Ta operacja sygnalizuje, że w danej kolejce nie będą już umieszczane żadne elementy. Kolejne operacje Enqueue (wiele) zakończą się niepowodzeniem. Kolejne operacje usuwania z kolejki (wiele) będą nadal kończyły się powodzeniem, jeśli w kolejce pozostanie wystarczająca liczba elementów. Kolejne operacje usuwania z kolejki (wiele), które byłyby blokowane, kończą się niepowodzeniem natychmiast.

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • uchwyt: uchwyt do kolejki.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • cancel_pending_enqueues: Jeśli prawda, wszystkie oczekujące żądania umieszczania w kolejce, które są zablokowane w danej kolejce, zostaną anulowane.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const QueueClose::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

CancelPendingEnqueues (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: QueueClose :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla QueueClose .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

QueueClose

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

QueueClose

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const QueueClose::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

CancelPendingEnqueues

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)