Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RandomGamma

#include <random_ops.h>

Wyprowadza losowe wartości z rozkładów gamma opisanych przez alfa.

streszczenie

Ta operacja wykorzystuje algorytm Marsaglia et al. pozyskiwanie próbek poprzez odrzucanie transformacji z par jednorodnych i normalnych zmiennych losowych. Zobacz http://dl.acm.org/citation.cfm?id=358414

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • kształt: 1-D integer tensor. Kształt niezależnych próbek do narysowania z każdego rozkładu opisanego parametrami kształtu podanymi w alfa.
 • alpha: tensor, w którym każdy skalar jest parametrem „kształtu” opisującym powiązany rozkład gamma.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • seed: Jeśli seed lub seed2 są ustawione na wartość niezerową, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest wysiewany przez losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output : tensor o kształcie shape + shape(alpha) . Każdy wycinek [:, ..., :, i0, i1, ...iN] zawiera próbki pobrane dla alpha[i0, i1, ...iN] . Typ d danych wyjściowych jest zgodny z typem dtype alfa.

Konstruktorzy i niszczyciele

RandomGamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input alpha)
RandomGamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input alpha, const RandomGamma::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: RandomGamma :: Attrs

Opcjonalne ustawienia atrybutów dla RandomGamma .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RandomGamma

 RandomGamma(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input alpha
)

RandomGamma

 RandomGamma(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input alpha,
 const RandomGamma::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)