przepływ tensorowy:: ops:: LosoweNormalne

#include <random_ops.h>

Wyprowadza losowe wartości z rozkładu normalnego.

Streszczenie

Wygenerowane wartości będą miały średnią 0 i odchylenie standardowe 1.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • kształt: Kształt tensora wyjściowego.
 • dtype: Typ wyniku.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • ziarno: Jeśli seed lub seed2 jest ustawione na wartość różną od zera, generator liczb losowych jest zaszczepiany przez dane ziarno. W przeciwnym razie jest on zaszczepiany losowo.
 • nasiono2: Drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.

Zwroty:

 • Output : Tensor o określonym kształcie wypełniony losowymi wartościami normalnymi.

Konstruktory i destruktory

RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomNormal::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: RandomNormal:: Attrs

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla RandomNormal .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

LosoweNormalne

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

LosoweNormalne

 RandomNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomNormal::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Nasiona2

Attrs Seed2(
 int64 x
)