Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue

#include <data_flow_ops.h>

Kolejka, która losuje kolejność elementów.

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • typ_komponentu: typ każdego komponentu w wartości.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • kształty: kształt każdego składnika w wartości. Długość tego atrybutu musi być równa 0 lub taka sama jak długość component_types. Jeśli długość tego atrybutu jest równa 0, kształty elementów kolejki nie są ograniczone i tylko jeden element może być usuwany z kolejki na raz.
 • pojemność: górna granica liczby elementów w tej kolejce. Liczby ujemne oznaczają brak ograniczeń.
 • min_after_dequeue: Dequeue będzie blokowane, chyba że po usunięciu z kolejki lub zamknięciu kolejki będzie tak wiele elementów. Zapewnia to minimalny poziom wymieszania pierwiastków.
 • seed: Jeśli seed lub seed2 ma wartość różną od zera, generator liczb losowych jest inicjowany przez dane ziarno. W przeciwnym razie używane jest losowe ziarno.
 • seed2: drugie ziarno, aby uniknąć kolizji nasion.
 • kontener: Jeśli niepusty, ta kolejka jest umieszczana w danym kontenerze. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
 • shared_name: jeśli nie jest pusta, ta kolejka będzie udostępniana pod podaną nazwą w wielu sesjach.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

RandomShuffleQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
RandomShuffleQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const RandomShuffleQueue::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

handle
operation

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MinAfterDequeue (int64 x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: RandomShuffleQueue :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RandomShuffleQueue .

Atrybuty publiczne

uchwyt

::tensorflow::Output handle

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

RandomShuffleQueue

 RandomShuffleQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

RandomShuffleQueue

 RandomShuffleQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const RandomShuffleQueue::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Pojemność

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Pojemnik

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MinAfterDequeue

Attrs MinAfterDequeue(
 int64 x
)

Nasionko

Attrs Seed(
 int64 x
)

Seed2

Attrs Seed2(
 int64 x
)

Kształty

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)