Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Zasięg

#include <math_ops.h>

Tworzy ciąg liczb.

streszczenie

Ta operacja tworzy sekwencję liczb, która zaczyna się na start i rozszerza o przyrosty o delta do limit ale bez niego.

Na przykład:

# 'start' is 3
# 'limit' is 18
# 'delta' is 3
tf.range(start, limit, delta) ==> [3, 6, 9, 12, 15]

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • start: 0-D (skalarny). Pierwsza pozycja w sekwencji.
  • limit: 0-D (skalarny). Górna granica sekwencji, wyłączność.
  • delta: 0-D (skalarna). Opcjonalny. Wartość domyślna to 1. Liczba, która zwiększa start .

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Range (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input start, :: tensorflow::Input limit, :: tensorflow::Input delta)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Zasięg

 Range(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input start,
  ::tensorflow::Input limit,
  ::tensorflow::Input delta
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const