przepływ tensorowy:: ops:: Prawdziwy

#include <math_ops.h>

Zwraca część rzeczywistą liczby zespolonej.

Streszczenie

Mając na input tensor liczb zespolonych, operacja ta zwraca tensor typu float , który jest częścią rzeczywistą każdego elementu na input . Wszystkie elementy input muszą być liczbami zespolonymi w postaci \(a + bj\), gdzie a to część rzeczywista zwrócona przez tę operację, a b to część urojona.

Na przykład:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.real(input) ==> [-2.25, 3.25]

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Real::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Tout (DataType x)

Struktury

tensorflow:: ops:: Real:: Atrybuty

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla Real .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Prawdziwy

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

Prawdziwy

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Real::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Naganiacz

Attrs Tout(
  DataType x
)