Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ReduceJoin

#include <string_ops.h>

Łączy Tensor struny w podanych wymiarach.

streszczenie

Oblicza sprzężenie ciągów między wymiarami w danym łańcuchu Tensor kształtu [\\(d_0, d_1, ..., d_{n-1}\\)] . Zwraca nowy Tensor utworzony przez połączenie ciągów wejściowych z podanym separatorem (domyślnie: pusty ciąg). Indeksy ujemne są liczone wstecz od końca, gdzie -1 odpowiada n - 1 . Jeśli indeksy nie są określone, łączy wszystkie wymiary od n - 1 do 0 .

Na przykład:

# tensor `a` is [["a", "b"], ["c", "d"]]
tf.reduce_join(a, 0) ==> ["ac", "bd"]
tf.reduce_join(a, 1) ==> ["ab", "cd"]
tf.reduce_join(a, -2) = tf.reduce_join(a, 0) ==> ["ac", "bd"]
tf.reduce_join(a, -1) = tf.reduce_join(a, 1) ==> ["ab", "cd"]
tf.reduce_join(a, 0, keep_dims=True) ==> [["ac", "bd"]]
tf.reduce_join(a, 1, keep_dims=True) ==> [["ab"], ["cd"]]
tf.reduce_join(a, 0, separator=".") ==> ["a.c", "b.d"]
tf.reduce_join(a, [0, 1]) ==> "acbd"
tf.reduce_join(a, [1, 0]) ==> "abcd"
tf.reduce_join(a, []) ==> [["a", "b"], ["c", "d"]]
tf.reduce_join(a) = tf.reduce_join(a, [1, 0]) ==> "abcd"

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: wejście, które ma zostać połączone. Wszystkie zredukowane indeksy muszą mieć niezerowy rozmiar.
 • redukcja_indeksów: wymiary do zmniejszenia. Wymiary są zmniejszane w podanej kolejności. Pominięcie wskaźników reduction_indices jest równoznaczne z przekazaniem [n-1, n-2, ..., 0] . Obsługiwane są ujemne indeksy od -n do -1 .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • keep_dims: Jeśli True , zachowaj zmniejszone wymiary przy długości 1 .
 • separator: separator używany podczas łączenia.

Zwroty:

 • Output : ma kształt równy kształtowi wejścia z usuniętymi zmniejszonymi wymiarami lub ustawionymi na 1 zależności od keep_dims .

Konstruktorzy i niszczyciele

ReduceJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input reduction_indices)
ReduceJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input reduction_indices, const ReduceJoin::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims (bool x)
Separator (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ReduceJoin :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ReduceJoin .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ReduceJoin

 ReduceJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input reduction_indices
)

ReduceJoin

 ReduceJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input reduction_indices,
 const ReduceJoin::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)

Separator

Attrs Separator(
 StringPiece x
)