Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RefNextIteration

#include <control_flow_ops.h>

Udostępnia swoje dane wejściowe w następnej iteracji.

streszczenie

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • dane: tensor, który ma zostać udostępniony w następnej iteracji.

Zwroty:

  • Output : ten sam tensor co data .

Konstruktorzy i niszczyciele

RefNextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RefNextIteration

 RefNextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const