przepływ tensorowy:: ops:: Przełącznik ref

#include <control_flow_ops.h>

Przesyła data tensora ref do portu wyjściowego określonego przez pred .

Streszczenie

Jeśli pred ma wartość true, data wejściowe są przekazywane do output_true . W przeciwnym razie dane trafiają do output_false .

Zobacz także Switch i Merge .

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • dane: Tensor ref, który ma zostać przekazany na odpowiednie wyjście.
  • pred: Skalar określający, który port wyjściowy będzie odbierał dane.

Zwroty:

  • Output wyjściowe_false: Jeśli pred ma wartość false, dane zostaną przesłane na to wyjście.
  • Output Output_true: Jeśli pred ma wartość true, dane zostaną przesłane na to wyjście.

Konstruktory i destruktory

RefSwitch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

Atrybuty publiczne

operation
output_false
output_true

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik_fałsz

::tensorflow::Output output_false

wynik_prawda

::tensorflow::Output output_true

Funkcje publiczne

Przełącznik ref

 RefSwitch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)