Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Przełącznik

#include <control_flow_ops.h>

Przekazuje data do portu wyjściowego określonego przez pred .

streszczenie

Jeśli pred ma wartość true, data wejściowe są przekazywane do output_true . W przeciwnym razie dane trafiają do output_false .

Zobacz także RefSwitch and Merge .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • dane: tensor, który ma zostać przesłany do odpowiedniego wyjścia.
  • pred: Skalar określający, który port wyjściowy otrzyma dane.

Zwroty:

  • Output output_false: Jeśli pred ma wartość false, dane zostaną przesłane do tego wyjścia.
  • Output output_true: Jeśli pred ma wartość true, dane zostaną przesłane do tego wyjścia.

Konstruktorzy i niszczyciele

Switch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input pred)

Atrybuty publiczne

operation
output_false
output_true

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

output_false

::tensorflow::Output output_false

output_true

::tensorflow::Output output_true

Funkcje publiczne

Przełącznik

 Switch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input pred
)