Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RegexFullMatch

#include <string_ops.h>

Sprawdź, czy dane wejściowe są zgodne ze wzorcem wyrażenia regularnego.

streszczenie

Dane wejściowe to tensor struny o dowolnym kształcie. Wzorzec jest skalarnym tensorem łańcucha, który jest stosowany do każdego elementu tensora wejściowego. Wartości logiczne (True lub False) tensora wyjściowego wskazują, czy dane wejściowe są zgodne z podanym wzorcem wyrażenia regularnego.

Wzorzec jest zgodny ze składnią re2 ( https://github.com/google/re2/wiki/Syntax )

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • wejście: tensor łańcucha tekstu do przetworzenia.
  • wzorzec: skalarny tensor łańcucha zawierający wyrażenie regularne pasujące do danych wejściowych.

Zwroty:

  • Output : tensor bool o tym samym kształcie co input .

Konstruktorzy i niszczyciele

RegexFullMatch (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RegexFullMatch

 RegexFullMatch(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  ::tensorflow::Input pattern
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const