Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: RegexReplace

#include <string_ops.h>

Zastępuje dopasowania wyrażenia regularnego pattern w input ciągiem zastępczym podanym w funkcji rewrite .

streszczenie

Jest zgodny ze składnią re2 ( https://github.com/google/re2/wiki/Syntax )

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: tekst do przetworzenia.
 • wzorzec: wyrażenie regularne do dopasowania w ciągach input .
 • rewrite: ciąg przepisywania, który ma być podstawiony dla wyrażenia pattern którym jest dopasowywany w ciągach input .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • replace_global: Jeśli True, zamiana jest globalna (to znaczy, wszystkie dopasowania wyrażenia regularnego pattern w każdym ciągu wejściowym są przepisywane), w przeciwnym razie podstawianie przez rewrite jest wykonywane tylko dla pierwszego dopasowania pattern .

Zwroty:

 • Output : tekst po zastosowaniu dopasowania do wzorca i podstawienia od nowa.

Konstruktorzy i niszczyciele

RegexReplace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern, :: tensorflow::Input rewrite)
RegexReplace (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pattern, :: tensorflow::Input rewrite, const RegexReplace::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

ReplaceGlobal (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: RegexReplace :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla RegexReplace .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

RegexReplace

 RegexReplace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pattern,
 ::tensorflow::Input rewrite
)

RegexReplace

 RegexReplace(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pattern,
 ::tensorflow::Input rewrite,
 const RegexReplace::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

ReplaceGlobal

Attrs ReplaceGlobal(
 bool x
)