Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Zmień rozmiar Dwusześcienny

#include <image_ops.h>

Zmień rozmiar images do size za pomocą interpolacji dwusześciennej.

Streszczenie

Obrazy wejściowe mogą być różnych typów, ale obrazy wyjściowe są zawsze pływające.

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • obrazy: 4-D z kształtem [batch, height, width, channels] .
 • size: = 1-D int32 Tensor 2 elementów: new_height, new_width . Nowy rozmiar obrazów.

Atrybuty opcjonalne (zobacz Attrs ):

 • align_corners: Jeśli prawda, środki 4 narożnych pikseli tensora wejściowego i wyjściowego są wyrównane, zachowując wartości w narożnych pikselach. Wartość domyślna to fałsz.

Zwroty:

 • Output : 4-D z kształtem [batch, new_height, new_width, channels] .

Konstruktory i destruktory

ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBicubic (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBicubic::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
resized_images

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

Struktury

tensorflow:: ops:: ResizeBicubic:: Attrs

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla ResizeBicubic .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

przeskalowane_obrazy

::tensorflow::Output resized_images

Funkcje publiczne

Zmień rozmiar Dwusześcienny

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

Zmień rozmiar Dwusześcienny

 ResizeBicubic(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBicubic::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Wyrównaj narożniki

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCentra

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)