Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ResizeBilinear

#include <image_ops.h>

Zmień rozmiar images na size za pomocą interpolacji bilinearnej.

streszczenie

Obrazy wejściowe mogą być różnych typów, ale obrazy wyjściowe są zawsze zmiennoprzecinkowe.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • obrazy: 4-D z kształtem [batch, height, width, channels] .
 • size: = A 1-D int32 Tensor 2 elementów: new_height, new_width . Nowy rozmiar obrazów.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • align_corners: Jeśli true, środki 4 narożnych pikseli tensorów wejściowych i wyjściowych są wyrównane, zachowując wartości w pikselach narożnych. Domyślnie false.

Zwroty:

 • Output : 4-D z kształtem [batch, new_height, new_width, channels] .

Konstruktorzy i niszczyciele

ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBilinear::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
resized_images

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ResizeBilinear :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ResizeBilinear .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

resized_images

::tensorflow::Output resized_images

Funkcje publiczne

ResizeBilinear

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

ResizeBilinear

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBilinear::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

AlignCorners

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

HalfPixelCenters

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)