przepływ tensorowy:: ops:: ResourceCountUpTo

#include <state_ops.h>

Zwiększa zmienną wskazywaną przez „zasób”, aż osiągnie „limit”.

Streszczenie

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • zasób: powinien pochodzić z węzła Variable skalarnej.
  • limit: Jeśli zwiększenie ref spowodowałoby przekroczenie limitu, zamiast tego generuje błąd „OutOfRange”.

Zwroty:

  • Output : Kopia danych wejściowych przed inkrementacją. Jeśli nic innego nie modyfikuje danych wejściowych, wszystkie utworzone wartości będą różne.

Konstruktory i destruktory

ResourceCountUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input resource, int64 limit, DataType T)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

ResourceCountUpTo

 ResourceCountUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input resource,
  int64 limit,
  DataType T
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const