Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyCenteredRMSProp

#include <training_ops.h>

Zaktualizuj „* var” zgodnie z wyśrodkowanym algorytmem RMSProp.

streszczenie

Wyśrodkowany algorytm RMSProp wykorzystuje oszacowanie wyśrodkowanego drugiego momentu (tj. Wariancji) do normalizacji, w przeciwieństwie do zwykłego RMSProp, który wykorzystuje (niecentrowany) drugi moment. Często pomaga to w treningu, ale jest nieco droższe pod względem obliczeń i pamięci.

Zauważ, że w gęstej implementacji tego algorytmu mg, ms i mom będą aktualizowane, nawet jeśli grad jest równy zero, ale w tej rzadkiej implementacji mg, ms i mom nie będą aktualizować się w iteracjach, podczas których grad jest równy zero.

mean_square = rozpad * mean_square + (1-decay) * gradient ** 2 mean_grad = decay * mean_grad + (1-decay) * gradient Delta = learning_rate * gradient / sqrt (mean_square + epsilon - mean_grad ** 2)

ms <- rho * ms_ {t-1} + (1-rho) * grad * grad mom <- momentum * mom_ {t-1} + lr * grad / sqrt (ms + epsilon) var <- var - mom

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • zmienna: powinna pochodzić ze zmiennej ().
 • mg: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • ms: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • mom: Powinien pochodzić ze zmiennej ().
 • lr: współczynnik skalowania. Musi być skalarem.
 • rho: tempo zaniku. Musi być skalarem.
 • epsilon: Termin grzbietu. Musi być skalarem.
 • grad: gradient.
 • indeksy: wektor indeksów do pierwszego wymiaru var, ms i mom.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • use_locking: Jeśli True , aktualizacja tensorów var, mg, ms i mom jest chroniona blokadą; w przeciwnym razie zachowanie jest niezdefiniowane, ale może wykazywać mniej rywalizacji.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

ResourceSparseApplyCenteredRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input mg, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyCenteredRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input mg, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyCenteredRMSProp::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: ResourceSparseApplyCenteredRMSProp :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla ResourceSparseApplyCenteredRMSProp .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

ResourceSparseApplyCenteredRMSProp

 ResourceSparseApplyCenteredRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input mg,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

ResourceSparseApplyCenteredRMSProp

 ResourceSparseApplyCenteredRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input mg,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyCenteredRMSProp::Attrs & attrs
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const 

Publiczne funkcje statyczne

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)