przepływ tensorowy:: ops:: Zapisz plasterki

#include <io_ops.h>

Zapisuje wycinki tensorów wejściowych na dysku.

Streszczenie

Działa to podobnie jak Save , z tą różnicą, że tensory mogą być wyszczególnione w zapisanym pliku jako wycinek większego tensora. shapes_and_slices określa kształt większego tensora i wycinka zakrywanego przez ten tensor. shapes_and_slices muszą mieć tyle elementów, ile tensor_names .

Elementy danych wejściowych shapes_and_slices muszą być:

 • Pusty ciąg znaków, w którym to przypadku odpowiedni tensor jest zapisywany normalnie.
 • Łańcuch znaków w postaci dim0 dim1 ... dimN-1 slice-spec , gdzie dimI to wymiary większego tensora, a slice-spec określa, która część jest objęta tensorem do zapisania.

slice-spec sama w sobie jest listą : -rozdzieloną: slice0:slice1:...:sliceN-1 , gdzie każdy sliceI to:

 • String - co oznacza, że ​​plasterek obejmuje wszystkie indeksy tego wymiaru
 • start,length gdzie start i length są liczbami całkowitymi. W takim przypadku plasterek obejmuje indeksy length począwszy od start .

Zobacz także Save .

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • nazwa pliku: musi zawierać jeden element. Nazwa pliku, do którego zapiszemy tensor.
 • tensor_names: Kształt [N] . Nazwy tensorów, które mają zostać zapisane.
 • kształty_i_plasterki: Kształt [N] . Kształty i specyfikacje plasterków używane podczas zapisywania tensorów.
 • dane: N tensorów do zapisania.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

SaveSlices (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shapes_and_slices, :: tensorflow::InputList data)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Zapisz plasterki

 SaveSlices(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input filename,
 ::tensorflow::Input tensor_names,
 ::tensorflow::Input shapes_and_slices,
 ::tensorflow::InputList data
)

operator::tensorflow::Operacja

 operator::tensorflow::Operation() const