Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Zapisać

#include <io_ops.h>

Zapisuje wejściowe tensory na dysku.

streszczenie

Rozmiar tensor_names musi odpowiadać liczbie tensorów w data . data[i] są zapisywane do filename o nazwie tensor_names[i] .

Zobacz także SaveSlices .

Argumenty:

  • zakres: obiekt Scope
  • filename: musi mieć jeden element. Nazwa pliku, do którego zapisujemy tensor.
  • tensor_names: Kształt [N] . Nazwy tensorów do zapisania.
  • data: N tensorów do zapisania.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

Atrybuty publiczne

operation

Funkcje publiczne

operator::tensorflow::Operation () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

Zapisać

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

operator :: tensorflow :: Operation

 operator::tensorflow::Operation() const