Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SerializeSparse

#include <sparse_ops.h>

Serializuj SparseTensor do [3] obiektu Tensor .

streszczenie

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • sparse_indices: 2-D. indices metody SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values SparseTensor .
 • sparse_shape: 1-D. shape SparseTensor .

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • out_type: The dtype używać do serializacji; obsługiwane typy to string (domyślnie) i variant .

Zwroty:

 • Output : tensor serialized_sparse.

Konstruktorzy i niszczyciele

SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeSparse::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
serialized_sparse

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

OutType (DataType x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SerializeSparse :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SerializeSparse .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

serialized_sparse

::tensorflow::Output serialized_sparse

Funkcje publiczne

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeSparse::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)