Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseAccumulatorTakeGradient

#include <data_flow_ops.h>

Wyodrębnia średni rzadki gradient w SparseConditionalAccumulator .

streszczenie

Operacja blokuje się do momentu zgromadzenia wystarczających (tj. Więcej niż num_required) gradientów. Jeśli akumulator zgromadził już więcej niż num_required gradientów, zwróci swoją średnią ze zgromadzonych gradientów. Również automatycznie zwiększa zarejestrowany global_step w akumulatorze o 1 i resetuje agregat do 0.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • handle: uchwyt do SparseConditionalAccumulator .
 • num_required: liczba gradientów wymaganych przed zwróceniem agregatu.
 • dtype: typ danych zgromadzonych gradientów. Musi odpowiadać typowi akumulatora.

Zwroty:

 • Wskaźniki Output : Wskaźniki średniej zgromadzonych rzadkich gradientów.
 • Wartości Output : Wartości średniej zgromadzonych rzadkich gradientów.
 • Kształt Output : kształt średniej zgromadzonych rzadkich gradientów.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseAccumulatorTakeGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input num_required, DataType dtype)

Atrybuty publiczne

indices
operation
shape
values

Atrybuty publiczne

indeksy

::tensorflow::Output indices

operacja

Operation operation

kształt

::tensorflow::Output shape

wartości

::tensorflow::Output values

Funkcje publiczne

SparseAccumulatorTakeGradient

 SparseAccumulatorTakeGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input num_required,
 DataType dtype
)