Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseAddGrad

#include <sparse_ops.h>

Operator gradientu dla operacji SparseAdd .

streszczenie

Operacja SparseAdd oblicza A + B, gdzie A, B i suma są reprezentowane jako obiekty SparseTensor . Ta operacja przyjmuje górny gradient z niepustymi wartościami sumy i wyprowadza gradienty z niepustymi wartościami A i B.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • backprop_val_grad: 1-D z kształtem [nnz(sum)] . Gradient względem niepustych wartości sumy.
 • a_indices: 2-D. indices SparseTensor A, rozmiar [nnz(A), ndims] .
 • b_indices: 2-D. indices SparseTensor B, rozmiar [nnz(B), ndims] .
 • suma_indeksów: 2-D. indices sumy SparseTensor , size [nnz(sum), ndims] .

Zwroty:

 • Output a_val_grad: 1-D z kształtem [nnz(A)] . Gradient względem niepustych wartości A.
 • Output b_val_grad: 1-D z kształtem [nnz(B)] . Gradient w odniesieniu do niepustych wartości B.

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseAddGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input backprop_val_grad, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input sum_indices)

Atrybuty publiczne

a_val_grad
b_val_grad
operation

Atrybuty publiczne

a_val_grad

::tensorflow::Output a_val_grad

b_val_grad

::tensorflow::Output b_val_grad

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

SparseAddGrad

 SparseAddGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input backprop_val_grad,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input sum_indices
)