przepływ tensorowy:: ops:: RzadkiDodaj

#include <sparse_ops.h>

Dodaje dwa obiekty SparseTensor , aby utworzyć kolejny SparseTensor .

Streszczenie

Zakłada się, że indeksy wejściowych obiektów SparseTensor są uporządkowane w standardowym porządku leksykograficznym. Jeśli tak nie jest, przed tym krokiem uruchom SparseReorder , aby przywrócić kolejność indeksów.

Domyślnie, jeśli dwie wartości sumują się do zera w pewnym indeksie, wynik SparseTensor nadal będzie uwzględniał tę konkretną lokalizację w swoim indeksie, przechowując zero w odpowiednim przedziale wartości. Aby to zastąpić, wywołujący mogą określić thresh , wskazując, że jeśli suma ma wielkość znacznie mniejszą niż thresh , odpowiadająca jej wartość i indeks nie zostaną uwzględnione. W szczególności thresh == 0 (domyślnie) oznacza, że ​​wszystko jest zachowywane, a faktyczne progowanie następuje tylko dla wartości dodatniej.

W poniższych kształtach nnz jest liczbą po uwzględnieniu wartości thresh .

Argumenty:

 • zakres: Obiekt Scope
 • a_indeksy: 2-D. indices pierwszego SparseTensor , size [nnz, ndims] Matrix.
 • a_wartości: 1-D. values pierwszego wektora SparseTensor , size [nnz] .
 • a_kształt: 1-D. shape pierwszego SparseTensor , size [ndims] Vector.
 • b_indeksy: 2-D. indices drugiej macierzy SparseTensor , size [nnz, ndims] .
 • b_wartości: 1-D. values drugiego wektora SparseTensor , size [nnz] .
 • b_shape: 1-D. shape drugiego SparseTensor , size [ndims] Vector.
 • thresh: 0-D. Próg wielkości określający, czy para wartość wyjściowa/indeks zajmuje miejsce.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

SparseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input b_values, :: tensorflow::Input b_shape, :: tensorflow::Input thresh)

Atrybuty publiczne

operation
sum_indices
sum_shape
sum_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

suma_indeksów

::tensorflow::Output sum_indices

suma_kształt

::tensorflow::Output sum_shape

suma_wartości

::tensorflow::Output sum_values

Funkcje publiczne

RzadkiDodaj

 SparseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input b_values,
 ::tensorflow::Input b_shape,
 ::tensorflow::Input thresh
)