Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseAdd

#include <sparse_ops.h>

Dodaje dwa obiekty SparseTensor aby utworzyć inny SparseTensor .

streszczenie

SparseTensor że indeksy wejściowych obiektów SparseTensor są uporządkowane w standardowym porządku leksykograficznym. Jeśli tak nie jest, przed tym krokiem uruchom SparseReorder aby przywrócić kolejność indeksów.

Domyślnie, jeśli dwie wartości sumują się do zera w jakimś indeksie, wyjściowy SparseTensor nadal zawierałby tę konkretną lokalizację w swoim indeksie, przechowując zero w odpowiednim gnieździe wartości. Aby to zmienić, wywołujący mogą określić thresh , wskazując, że jeśli suma ma wielkość ściśle mniejszą niż thresh , odpowiadająca jej wartość i indeks nie zostaną uwzględnione. W szczególności thresh == 0 (domyślnie) oznacza, że ​​wszystko jest zachowane, a rzeczywiste progowanie ma miejsce tylko dla wartości dodatniej.

W poniższych postaciach nnz to liczba po uwzględnieniu thresh .

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • a_indices: 2-D. indices pierwszego SparseTensor , rozmiar [nnz, ndims] macierzy.
 • a_values: 1-D. values pierwszego SparseTensor , rozmiar [nnz] Vector.
 • a_shape: 1-D. shape pierwszego SparseTensor , rozmiar [ndims] Vector.
 • b_indices: 2-D. indices drugiego SparseTensor , rozmiar [nnz, ndims] Matrix.
 • b_values: 1-D. values drugiego SparseTensor , rozmiar [nnz] Vector.
 • b_shape: 1-D. shape drugiego SparseTensor , rozmiar [ndims] Vector.
 • thresh: 0-D. Próg wielkości, który określa, czy para wartość wyjściowa / indeks zajmuje miejsce.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a_indices, :: tensorflow::Input a_values, :: tensorflow::Input a_shape, :: tensorflow::Input b_indices, :: tensorflow::Input b_values, :: tensorflow::Input b_shape, :: tensorflow::Input thresh)

Atrybuty publiczne

operation
sum_indices
sum_shape
sum_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

suma_indeksów

::tensorflow::Output sum_indices

sum_shape

::tensorflow::Output sum_shape

suma_wartości

::tensorflow::Output sum_values

Funkcje publiczne

SparseAdd

 SparseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input a_indices,
 ::tensorflow::Input a_values,
 ::tensorflow::Input a_shape,
 ::tensorflow::Input b_indices,
 ::tensorflow::Input b_values,
 ::tensorflow::Input b_shape,
 ::tensorflow::Input thresh
)