Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseCross

#include <sparse_ops.h>

Generuje rzadkie krzyżowanie z listy rzadkich i gęstych tensorów.

streszczenie

Operacja ma dwie listy, jedną 2D SparseTensor i jedną 2D Tensor , z których każda reprezentuje cechy jednej kolumny funkcji. SparseTensor 2D SparseTensor z partiami krzyżowymi tych funkcji.

Na przykład, jeśli wejścia to

inputs[0]: SparseTensor with shape = [2, 2]
[0, 0]: "a"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

inputs[1]: SparseTensor with shape = [2, 1]
[0, 0]: "d"
[1, 0]: "e"

inputs[2]: Tensor [["f"], ["g"]]

wtedy wyjście będzie

shape = [2, 2]
[0, 0]: "a_X_d_X_f"
[1, 0]: "b_X_e_X_g"
[1, 1]: "c_X_e_X_g"

jeśli hashed_output = true, wynikiem będzie

shape = [2, 2]
[0, 0]: FingerprintCat64(
      Fingerprint64("f"), FingerprintCat64(
        Fingerprint64("d"), Fingerprint64("a")))
[1, 0]: FingerprintCat64(
      Fingerprint64("g"), FingerprintCat64(
        Fingerprint64("e"), Fingerprint64("b")))
[1, 1]: FingerprintCat64(
      Fingerprint64("g"), FingerprintCat64(
        Fingerprint64("e"), Fingerprint64("c")))

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • indeksy: 2-D. Indeksy każdego wejścia SparseTensor .
 • wartości: 1-D. wartości każdego SparseTensor .
 • kształty: 1-D. Kształty każdego SparseTensor .
 • dense_inputs: 2-D. Kolumny reprezentowane przez gęsty Tensor .
 • hashed_output: Jeśli true, zwraca hash krzyża zamiast ciągu. Pozwoli nam to uniknąć manipulacji na strunach.
 • num_buckets: jest używany, jeśli hashed_output ma wartość true. output = hashed_valuenum_buckets if num_buckets> 0 else hashed_value.
 • hash_key: Określ hash_key, który będzie używany przez funkcję FingerprintCat64 do łączenia odcisków palców krzyżyka.

Zwroty:

 • Output output_indices: 2-D. Indeksy połączonego SparseTensor .
 • Output wartości_wyjściowe: 1-D. SparseTensor wartości połączonego lub SparseTensor .
 • Output output_shape: 1-D. Kształt połączonego SparseTensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseCross (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList shapes, :: tensorflow::InputList dense_inputs, bool hashed_output, int64 num_buckets, int64 hash_key, DataType out_type, DataType internal_type)

Atrybuty publiczne

operation
output_indices
output_shape
output_values

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wskaźniki_wyjściowe

::tensorflow::Output output_indices

kształt_wyjścia

::tensorflow::Output output_shape

wartości_wyjściowe

::tensorflow::Output output_values

Funkcje publiczne

SparseCross

 SparseCross(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList shapes,
 ::tensorflow::InputList dense_inputs,
 bool hashed_output,
 int64 num_buckets,
 int64 hash_key,
 DataType out_type,
 DataType internal_type
)