Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse

#include <sparse_ops.h>

Oblicza sumę elementów w wymiarach SparseTensor.

streszczenie

Ta operacja przyjmuje SparseTensor i jest rzadkim odpowiednikiem tf.reduce_sum() . W przeciwieństwie do SparseReduceSum ta operacja zwraca SparseTensor.

Zmniejsza sp_input zgodnie z wymiarami podanymi w parametr reduction_axes . O ile parametr keep_dims nie jest prawdziwy, ranga tensora jest zmniejszana o 1 dla każdego wpisu w reduction_axes . Jeśli keep_dims ma wartość true, zmniejszone wymiary są zachowywane z długością 1.

Jeśli reduction_axes nie ma wpisów, wszystkie wymiary są zmniejszane i zwracany jest tensor z pojedynczym elementem. Dodatkowo osie mogą być ujemne, co jest interpretowane zgodnie z regułami indeksowania w Pythonie.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • input_indices: 2-D. Macierz N x R z indeksami niepustych wartości w SparseTensor, prawdopodobnie nie w porządku kanonicznym.
 • wartości_wejściowe: 1-D. N niepustych wartości odpowiadających input_indices .
 • input_shape: 1-D. Kształt wejścia SparseTensor.
 • redukcja_osi: 1-D. Długość- wektor K zawierający osie redukcji.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • keep_dims: Jeśli prawda, zachowaj zmniejszone wymiary przy długości 1.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceSumSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output_indices
output_shape
output_values

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims (bool x)

Struktury

tensorflow :: ops :: SparseReduceSumSparse :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla SparseReduceSumSparse .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wskaźniki_wyjściowe

::tensorflow::Output output_indices

kształt_wyjścia

::tensorflow::Output output_shape

wartości_wyjściowe

::tensorflow::Output output_values

Funkcje publiczne

SparseReduceSumSparse

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

SparseReduceSumSparse

 SparseReduceSumSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceSumSparse::Attrs & attrs
)

Publiczne funkcje statyczne

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)