Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: SparseSegmentSumWithNumSegments

#include <math_ops.h>

Oblicza sumę wzdłuż nielicznych segmentów tensora.

streszczenie

Podobnie jak SparseSegmentSum , ale zezwala na brakujące identyfikatory w segment_ids . Jeśli identyfikator jest nieprawidłowy, tensor output w tej pozycji zostanie wyzerowany.

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji, aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące segmentów.

Na przykład:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [-1,-2,-3,-4], [5,6,7,8]])

tf.sparse_segment_sum_with_num_segments(
  c, tf.constant([0, 1]), tf.constant([0, 0]), num_segments=3)
# => [[0 0 0 0]
#   [0 0 0 0]
#   [0 0 0 0]]

tf.sparse_segment_sum_with_num_segments(c,
                    tf.constant([0, 1]),
                    tf.constant([0, 2],
                    num_segments=4))
# => [[ 1 2 3 4]
#   [ 0 0 0 0]
#   [-1 -2 -3 -4]
#   [ 0 0 0 0]]

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • indeksy: tensor 1-D. Ma taką samą pozycję jak segment_ids .
 • segment_ids: tensor 1-D. Wartości należy posortować i można je powtórzyć.
 • num_segments: Powinien być równy liczbie różnych identyfikatorów segmentów.

Zwroty:

 • Output : ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem wymiaru 0, który ma rozmiar num_segments .

Konstruktorzy i niszczyciele

SparseSegmentSumWithNumSegments (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

SparseSegmentSumWithNumSegments

 SparseSegmentSumWithNumSegments(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const