Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: SparseSoftmaxCrossEntropia z logami

#include <nn_ops.h>

Oblicza koszt entropii krzyżowej softmax i gradienty do propagacji wstecznej.

Streszczenie

W przeciwieństwie do SoftmaxCrossEntropyWithLogits , ta operacja nie akceptuje macierzy prawdopodobieństw etykiet, ale raczej pojedynczą etykietę na wiersz cech. Uważa się, że ta etykieta ma prawdopodobieństwo 1,0 dla danego wiersza.

Dane wejściowe to logity, a nie prawdopodobieństwa.

Argumenty:

  • zakres: Obiekt zakresu
  • cechy: wielkość_partii x liczba_klas macierz
  • etykiety: wektor batch_size z wartościami w [0, num_classes). To jest etykieta dla danego wpisu minipartii.

Zwroty:

  • Strata Output : Na przykład strata (wektor Batch_size).
  • Backprop Output : gradienty wstecznie propagowane (matryca Batch_size x num_classes).

Konstruktory i destruktory

SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input labels)

Atrybuty publiczne

backprop
loss
operation

Atrybuty publiczne

podpora

::tensorflow::Output backprop

strata

::tensorflow::Output loss

operacja

Operation operation

Funkcje publiczne

SparseSoftmaxCrossEntropia z logami

 SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features,
  ::tensorflow::Input labels
)