przepływ tensorowy:: ops:: Długość łańcucha

#include <string_ops.h>

Długości ciągów input .

Streszczenie

Oblicza długość każdego ciągu podanego w tensorze wejściowym.

Argumenty:

  • zakres: Obiekt Scope
  • dane wejściowe: Ciąg znaków, dla którego ma zostać obliczona długość.

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

  • jednostka: Jednostka liczona przy obliczaniu długości łańcucha. Jedno z: "BYTE" (dla liczby bajtów w każdym ciągu) lub "UTF8_CHAR" (dla liczby punktów kodowych Unicode zakodowanych w formacie UTF-8 w każdym ciągu). Wyniki są niezdefiniowane, jeśli unit=UTF8_CHAR i ciągi input nie zawierają strukturalnie prawidłowego UTF-8.

Zwroty:

  • Output : Tensor liczb całkowitych o takim samym kształcie jak input . Dane wyjściowe zawierają długości ciągów elementowych input .

Konstruktory i destruktory

StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLength::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Unit (StringPiece x)

Struktury

tensorflow:: ops:: StringLength:: Atrybuty

Opcjonalne moduły ustawiające atrybuty dla StringLength .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Długość łańcucha

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

Długość łańcucha

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLength::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Jednostka

Attrs Unit(
  StringPiece x
)