Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: Substr

#include <string_ops.h>

Zwróć podciągi z Tensor ciągów.

streszczenie

Dla każdego ciągu w wejściowym Tensor tworzy podciąg rozpoczynający się od indeksu pos o łącznej długości len .

Jeśli len definiuje podłańcuch, który wykraczałby poza długość ciągu wejściowego, wówczas używanych jest jak najwięcej znaków.

Ujemna pos oznacza odległość w strunie do tyłu od końca.

Jeśli pos określa indeks, który jest poza zakresem dla któregokolwiek z ciągów wejściowych, InvalidArgumentError jest InvalidArgumentError .

pos i len muszą mieć ten sam kształt, w przeciwnym razie podczas tworzenia operacji generowany jest błąd ValueError .

UWAGA : Substr obsługuje nadawanie do dwóch wymiarów. Więcej o nadawaniu tutaj


Przykłady

Korzystanie skalarnego pos i len :

input = [b'Hello', b'World']
position = 1
length = 3

output = [b'ell', b'orl']

Korzystanie pos i len z samym kształcie jak input :

input = [[b'ten', b'eleven', b'twelve'],
     [b'thirteen', b'fourteen', b'fifteen'],
     [b'sixteen', b'seventeen', b'eighteen']]
position = [[1, 2, 3],
      [1, 2, 3],
      [1, 2, 3]]
length =  [[2, 3, 4],
      [4, 3, 2],
      [5, 5, 5]]

output = [[b'en', b'eve', b'lve'],
     [b'hirt', b'urt', b'te'],
     [b'ixtee', b'vente', b'hteen']]

Nadawanie pos i len na input :

input = [[b'ten', b'eleven', b'twelve'],
     [b'thirteen', b'fourteen', b'fifteen'],
     [b'sixteen', b'seventeen', b'eighteen'],
     [b'nineteen', b'twenty', b'twentyone']]
position = [1, 2, 3]
length =  [1, 2, 3]

output = [[b'e', b'ev', b'lve'],
     [b'h', b'ur', b'tee'],
     [b'i', b've', b'hte'],
     [b'i', b'en', b'nty']]

Przesyłanie input na pos i len :

input = b'thirteen'
position = [1, 5, 7]
length =  [3, 2, 1]

output = [b'hir', b'ee', b'n']

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • wejście: Tensor strun
 • pos: Skalar określający położenie pierwszego znaku w każdym podłańcuchu
 • len: Skalar definiujący liczbę znaków, które mają być zawarte w każdym podciągu

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • jednostka: jednostka używana do tworzenia podciągów. Jeden z: "BYTE" (do określenia pozycji i długości w bajtach) lub "UTF8_CHAR" (dla punktów kodowych Unicode zakodowanych w UTF-8). Wartością domyślną jest "BYTE" . Wyniki są niezdefiniowane, jeśli unit=UTF8_CHAR a ciągi input nie zawierają strukturalnie poprawnego UTF-8.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

Substr (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pos, :: tensorflow::Input len)
Substr (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pos, :: tensorflow::Input len, const Substr::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Unit (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: Substr :: Attrs

Opcjonalnemetody ustawiające atrybuty dlaSubstr .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Substr

 Substr(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pos,
 ::tensorflow::Input len
)

Substr

 Substr(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pos,
 ::tensorflow::Input len,
 const Substr::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Jednostka

Attrs Unit(
 StringPiece x
)