Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: TFRecordReader

#include <io_ops.h>

Czytnik, który wyprowadza rekordy z pliku TensorFlow Records.

streszczenie

Argumenty:

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

  • pojemnik: Jeśli nie jest pusty, czytnik jest umieszczany w danym pojemniku. W przeciwnym razie używany jest domyślny kontener.
  • shared_name: jeśli nie jest puste, ten czytnik jest nazwany w podanym zasobniku z tą wspólną nazwą. W przeciwnym razie używana jest nazwa węzła.

Zwroty:

  • Output : uchwyt odwołujący się do czytnika.

Konstruktorzy i niszczyciele

TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope)
TFRecordReader (const :: tensorflow::Scope & scope, const TFRecordReader::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
reader_handle

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

CompressionType (StringPiece x)
Container (StringPiece x)
SharedName (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: TFRecordReader :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla TFRecordReader .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

reader_handle

::tensorflow::Output reader_handle

Funkcje publiczne

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

TFRecordReader

 TFRecordReader(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const TFRecordReader::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

CompressionType

Attrs CompressionType(
  StringPiece x
)

Pojemnik

Attrs Container(
  StringPiece x
)

SharedName

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)