Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin

#include <string_ops.h>

Łączy elementy danych inputs na podstawie identyfikatorów segment_ids .

streszczenie

Oblicza połączenie łańcuchowe wzdłuż segmentów tensora. Biorąc segment_ids z rangą N i data z rankingu N+M :

`output[i, k1...kM] = strings.join([data[j1...jN, k1...kM])`

gdzie sprzężenie jest nad wszystkimi [j1 ... jN] takie, że id_segmentu [j1 ... jN] = i. Ciągi są łączone w kolejności głównej.

Na przykład:

inputs = [['Y', 'q', 'c'], ['Y', '6', '6'], ['p', 'G', 'a']]
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[1, 0, 1],
                        num_segments=2,
                        separator=':'))
# output_array ==> [['Y', '6', '6'], ['Y:p', 'q:G', 'c:a']]

inputs = ['this', 'is', 'a', 'test']
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[0, 0, 0, 0],
                        num_segments=1,
                        separator=':'))
# output_array ==> ['this:is:a:test']

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • dane wejściowe: wejście, które ma zostać połączone.
 • segment_ids: tensor, którego kształt jest prefiksem data.shape. Negatywne identyfikatory segmentów nie są obsługiwane.
 • num_segments: skalar.

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • separator: separator używany podczas łączenia.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)
UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments, const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Separator (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla UnsortedSegmentJoin .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

UnsortedSegmentJoin

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

UnsortedSegmentJoin

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments,
 const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Separator

Attrs Separator(
 StringPiece x
)