Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Nieposortowany segmentMaks.

#include <math_ops.h>

Oblicza maksimum wzdłuż segmentów tensora.

Streszczenie

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji , aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące segmentów.

Ten operator jest podobny do znalezionego (tutaj) operatora sumy nieposortowanych segmentów. Zamiast obliczać sumę w segmentach, oblicza maksimum w taki sposób, że:

\(output_i = {j...} data[j...]\) gdzie max jest ponad krotkami j... takimi, że segment_ids[j...] == i .

Jeśli maksimum jest puste dla danego identyfikatora segmentu i , wypisuje najmniejszą możliwą wartość dla określonego typu liczbowego, output[i] = numeric_limits ::lowest() output[i] = numeric_limits ::lowest() .

Jeżeli podany identyfikator segmentu i jest ujemny, to odpowiadająca mu wartość jest usuwana i nie zostanie uwzględniona w wyniku.

Na przykład:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_max(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 3, 3, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • segment_ids: Tensor, którego kształt jest przedrostkiem data.shape .

Zwroty:

 • Dane Output : ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem pierwszych wymiarów segment_ids.rank , które są zastępowane pojedynczym wymiarem o rozmiarze num_segments .

Konstruktory i destruktory

UnsortedSegmentMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Nieposortowany segmentMaks.

 UnsortedSegmentMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const