Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentMin

#include <math_ops.h>

Oblicza minimum wzdłuż segmentów tensora.

streszczenie

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji, aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące segmentów.

Ten operator jest podobny do znalezionego (tutaj) nieposortowanego operatora sumy segmentów. Zamiast obliczać sumę na segmentach, oblicza minimum takie, że:

\(output_i = {j...} data_[j...]\) gdzie min jest powyżej krotek j... takich, że segment_ids[j...] == i .

Jeśli minimum jest puste dla danego identyfikatora segmentu i , zwraca największą możliwą wartość dla określonego typu liczbowego, output[i] = numeric_limits ::max() output[i] = numeric_limits ::max() .

Na przykład:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_min(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 1, 2, 2, 1],
#    [5, 6, 7, 8]]

Jeśli podany identyfikator segmentu i jest ujemny, to odpowiadająca mu wartość jest pomijana i nie zostanie uwzględniona w wyniku.

Argumenty:

 • zakres: obiekt Scope
 • segment_ids: tensor, którego kształt jest prefiksem data.shape .

Zwroty:

 • Output : Ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem pierwszych segment_ids.rank wymiarach, które zostały zastąpione jednym wymiarze, który ma rozmiar num_segments .

Konstruktorzy i niszczyciele

UnsortedSegmentMin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

UnsortedSegmentMin

 UnsortedSegmentMin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const