Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

przepływ tensorowy:: ops:: Nieposortowana suma segmentów

#include <math_ops.h>

Oblicza sumę wzdłuż segmentów tensora.

Streszczenie

Przeczytaj sekcję dotyczącą segmentacji , aby uzyskać wyjaśnienie dotyczące segmentów.

Oblicza tensor taki, że \(output[i] = {j...} data[j...]\) , gdzie suma jest ponad krotkami j... takimi, że segment_ids[j...] == i . W przeciwieństwie do SegmentSum , segment_ids nie muszą być sortowane i nie muszą obejmować wszystkich wartości w pełnym zakresie prawidłowych wartości.

Jeśli suma jest pusta dla danego identyfikatora segmentu i , output[i] = 0 . Jeżeli podany identyfikator segmentu i jest ujemny, wartość jest usuwana i nie zostanie dodana do sumy segmentu.

num_segments powinna być równa liczbie odrębnych identyfikatorów segmentów.

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 5, 5, 5, 5],
#    [5, 6, 7, 8]]

Argumenty:

 • zakres: Obiekt zakresu
 • segment_ids: Tensor, którego kształt jest przedrostkiem data.shape .

Zwroty:

 • Dane Output : ma taki sam kształt jak dane, z wyjątkiem pierwszych wymiarów segment_ids.rank , które są zastępowane pojedynczym wymiarem o rozmiarze num_segments .

Konstruktory i destruktory

UnsortedSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

Nieposortowana suma segmentów

 UnsortedSegmentSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const