Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: Wejście:: Inicjator

#include <ops.h>

Inicjator umożliwia konstruowanie obiektu Input z różnych rodzajów stałych C ++, takich jak proste stałe pierwotne i zagnieżdżone listy inicjatorów reprezentujące tablicę wielowymiarową.

streszczenie

Wszystkie konstruktory inicjatora są szablonami, więc wyżej wymienione rodzaje stałych C ++ mogą służyć do konstruowania inicjatora . Inicjator przechowuje skonstruowaną wartość w obiekcie Tensor .

Konstruktorzy i niszczyciele

Initializer (const T & v)
Konstruuje się z wartości skalarnej typu arytmetycznego lub typu, który można przekształcić w ciąg znaków (np.
Initializer (const Tensor & t)
Initializer (const T & v, const TensorShape & shape)
Konstruuj na podstawie wartości skalarnej i jawnego kształtu.
Initializer (const std::initializer_list< T > & v)
Skonstruuj z listy inicjalizującej skalary (jednowymiarowy tensor).
Initializer (const std::initializer_list< T > & v, const TensorShape & shape)
Skonstruuj z listy inicjalizacyjnej skalarów i jawnego kształtu.
Initializer (const std::initializer_list< Initializer > & v)
Skonstruuj wielowymiarowy tensor z zagnieżdżonej listy inicjatorów.

Atrybuty publiczne

status
tensor

Funkcje publiczne

AsTensorProto ()
TensorProto

Atrybuty publiczne

status

Status tensorflow::Input::Initializer::status

napinacz

Tensor tensorflow::Input::Initializer::tensor

Funkcje publiczne

AsTensorProto

TensorProto tensorflow::Input::Initializer::AsTensorProto()

Inicjator

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const T & v
)

Konstruuje się z wartości skalarnej typu arytmetycznego lub typu, który można przekształcić w ciąg znaków (np.

literał ciągu).

Inicjator

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const Tensor & t
)

Inicjator

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const T & v,
  const TensorShape & shape
)

Konstruuj na podstawie wartości skalarnej i jawnego kształtu.

Inicjator

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< T > & v
)

Skonstruuj z listy inicjalizującej skalary (jednowymiarowy tensor).

Inicjator

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< T > & v,
  const TensorShape & shape
)

Skonstruuj z listy inicjalizacyjnej skalarów i jawnego kształtu.

Inicjator

 tensorflow::Input::Initializer::Initializer(
  const std::initializer_list< Initializer > & v
)

Skonstruuj wielowymiarowy tensor z zagnieżdżonej listy inicjatorów.

Należy zauważyć, że składnia C ++ umożliwia zagnieżdżanie dowolnie wpisanych list inicjatorów, więc takie nieprawidłowe inicjatory nie mogą być zabronione w czasie kompilacji. Ta funkcja sprawdza, czy zagnieżdżona lista inicjatorów jest rzeczywiście prawidłowym wielowymiarowym tensorem.