Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: AsString :: Attrs

#include <string_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla AsString .

streszczenie

Atrybuty publiczne

fill_ = ""
StringPiece
precision_ = -1
int64
scientific_ = false
bool
shortest_ = false
bool
width_ = -1
int64

Funkcje publiczne

Fill (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Wartość do wypełnienia, jeśli szerokość> -1.
Precision (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dokładność po przecinku używana dla liczb zmiennoprzecinkowych.
Scientific (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Użyj notacji naukowej dla liczb zmiennoprzecinkowych.
Shortest (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Użyj najkrótszej reprezentacji (naukowej lub standardowej) dla liczb zmiennoprzecinkowych.
Width (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dopełnij liczby przed przecinkiem do tej szerokości.

Atrybuty publiczne

napełnić_

StringPiece tensorflow::ops::AsString::Attrs::fill_ = ""

precyzja_

int64 tensorflow::ops::AsString::Attrs::precision_ = -1

naukowy_

bool tensorflow::ops::AsString::Attrs::scientific_ = false

najkrótszy_

bool tensorflow::ops::AsString::Attrs::shortest_ = false

szerokość_

int64 tensorflow::ops::AsString::Attrs::width_ = -1

Funkcje publiczne

Napełnić

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Fill(
  StringPiece x
)

Wartość do wypełnienia, jeśli szerokość> -1.

Jeśli puste, pola ze spacjami. Inną typową wartością jest „0”. Ciąg nie może być dłuższy niż 1 znak.

Domyślnie „”

Precyzja

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Precision(
  int64 x
)

Dokładność po przecinku używana dla liczb zmiennoprzecinkowych.

Używane tylko wtedy, gdy precyzja> -1.

Domyślnie -1

Naukowy

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Scientific(
  bool x
)

Użyj notacji naukowej dla liczb zmiennoprzecinkowych.

Domyślnie false

Najkrótsza

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Shortest(
  bool x
)

Użyj najkrótszej reprezentacji (naukowej lub standardowej) dla liczb zmiennoprzecinkowych.

Domyślnie false

Szerokość

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::AsString::Attrs::Width(
  int64 x
)

Dopełnij liczby przed przecinkiem do tej szerokości.

Dotyczy zarówno liczb zmiennoprzecinkowych, jak i całkowitych. Używane tylko, jeśli szerokość> -1.

Domyślnie -1