Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

tensorflow :: ops :: AsString

#include <string_ops.h>

Konwertuje każdy wpis w danym tensorze na ciągi.

streszczenie

Obsługuje wiele typów liczbowych i logicznych.

W przypadku Unicode zobacz samouczek [ https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/unicode ] (Praca z tekstem Unicode).

Argumenty:

Atrybuty opcjonalne (patrz Attrs ):

 • precyzja: dokładność po przecinku używana dla liczb zmiennoprzecinkowych. Używane tylko wtedy, gdy precyzja> -1.
 • naukowe: Użyj notacji naukowej dla liczb zmiennoprzecinkowych.
 • shortest: Użyj najkrótszej reprezentacji (naukowej lub standardowej) dla liczb zmiennoprzecinkowych.
 • szerokość: Dopełnij liczby przed przecinkiem do tej szerokości. Dotyczy zarówno liczb zmiennoprzecinkowych, jak i całkowitych. Używane tylko, jeśli szerokość> -1.
 • fill: wartość do wypełnienia, jeśli szerokość> -1. Jeśli puste, pola ze spacjami. Inną typową wartością jest „0”. Ciąg nie może być dłuższy niż 1 znak.

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

Struktury

tensorflow :: ops :: AsString :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla AsString .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Napełnić

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

Precyzja

Attrs Precision(
 int64 x
)

Naukowy

Attrs Scientific(
 bool x
)

Najkrótsza

Attrs Shortest(
 bool x
)

Szerokość

Attrs Width(
 int64 x
)