przepływ tensorowy:: ops:: AsString

#include <string_ops.h>

Konwertuje każdy wpis w danym tensorze na ciągi.

Streszczenie

Obsługuje wiele typów liczbowych i logicznych.

W przypadku Unicode zobacz samouczek [ https://www.tensorflow.org/tutorials/representation/unicode ](Praca z tekstem Unicode).

Argumenty:

Opcjonalne atrybuty (patrz Attrs ):

 • precyzja: precyzja po przecinku stosowana w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych. Używane tylko wtedy, gdy precyzja > -1.
 • naukowy: Użyj notacji naukowej dla liczb zmiennoprzecinkowych.
 • najkrótszy: użyj najkrótszej reprezentacji (naukowej lub standardowej) dla liczb zmiennoprzecinkowych.
 • szerokość: dopasuj liczby przeddziesiętne do tej szerokości. Dotyczy zarówno liczb zmiennoprzecinkowych, jak i całkowitych. Używane tylko wtedy, gdy szerokość > -1.
 • fill: Wartość do wypełnienia, jeśli szerokość > -1. Jeśli puste, podkładki ze spacjami. Inną typową wartością jest „0”. Ciąg nie może być dłuższy niż 1 znak.

Zwroty:

Konstruktory i destruktory

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

Struktury

tensorflow:: ops:: AsString:: Atrybuty

Opcjonalne ustawiacze atrybutów dla AsString .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wyjście

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator::tensorflow::Wejście

 operator::tensorflow::Input() const 

operator::tensorflow::Wyjście

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Wypełnić

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

Precyzja

Attrs Precision(
 int64 x
)

Naukowy

Attrs Scientific(
 bool x
)

Najkrótszy

Attrs Shortest(
 bool x
)

Szerokość

Attrs Width(
 int64 x
)