Dziękujemy za zapoznanie się z Google I/O. Zobacz wszystkie sesje na żądanie Oglądaj na żądanie

tensorflow :: ops :: DecodeCSV :: Attrs

#include <parsing_ops.h>

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla DecodeCSV .

streszczenie

Atrybuty publiczne

field_delim_ = ","
StringPiece
na_value_ = ""
StringPiece
select_cols_ = {}
gtl::ArraySlice< int >
use_quote_delim_ = true
bool

Funkcje publiczne

FieldDelim (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
separator znaków do oddzielania pól w rekordzie.
NaValue (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Dodatkowy ciąg do rozpoznania jako NA / NaN.
SelectCols (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Domyślnie [].
UseQuoteDelim (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Jeśli false, traktuje podwójne cudzysłowy jako zwykłe znaki wewnątrz pól łańcuchowych (ignorując RFC 4180, sekcja 2, punktor 5).

Atrybuty publiczne

field_delim_

StringPiece tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::field_delim_ = ","

na_value_

StringPiece tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::na_value_ = ""

select_cols_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::select_cols_ = {}

use_quote_delim_

bool tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::use_quote_delim_ = true

Funkcje publiczne

FieldDelim

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::FieldDelim(
  StringPiece x
)

separator znaków do oddzielania pól w rekordzie.

Domyślnie „,”

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::NaValue(
  StringPiece x
)

Dodatkowy ciąg do rozpoznania jako NA / NaN.

Domyślnie „”

SelectCols

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::SelectCols(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

Domyślnie [].

UseQuoteDelim

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DecodeCSV::Attrs::UseQuoteDelim(
  bool x
)

Jeśli false, traktuje podwójne cudzysłowy jako zwykłe znaki wewnątrz pól łańcuchowych (ignorując RFC 4180, sekcja 2, punktor 5).

Domyślnie true